top of page

Våre behandlingstilbud

Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og jobber med kroppen og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdom som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettapparatet. Du kan også få nyttig og nødvendig hjelp til gjenopptrening etter operasjoner og andre akutte skader. 

Spa massasje

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen.

Stress, bekymringer, traumatiske opplevelser og livsbelastninger kan virke inn på vår kropp og helse. Fysioterapeuten samarbeider med pasienten, og målet for behandlingen kan være å bli bedre kjent med vanemessig kroppsbruk, kroppens signaler og spenningsmønstre.

bottom of page